Våra enheter

Våning 1 Administration och service

Här sköts det mesta administrativa i huset. Exempel på olika arbetsområden på denna enhet är tidningsarbete, bemanna receptionen, marknadsföring, service samt tvätt & städ. I vårt tidningsarbete skriver och korrekturläser vi artiklar och slutligen trycker och postar vår tidning ”Fontänhusnytt”. I receptionen får man ta emot besökare, svara i telefon och ta emot post. Marknadsföringsarbete handlar mycket om att uppdatera vårt informationsmaterial samt att boka in och utföra studiebesök där vi får möjlighet att berätta för andra om vår verksamhet. Därtill uppdaterar vi våra sociala medier, såsom facebook och vår hemsida.      

De nationella onsdagsmöten med övriga fontänhusvärlden är en naturlig del i vår verksamhet. Här finns det oändligt många arbetsuppgifter i olika grader där alla uppgifter är lika viktiga!

Service fungerar som ett vaktmästeri. Här tar vi hand om underhållet av huset och hjälps åt med att se till så att allt fungerar som det ska. Vi genomför även renoveringsarbeten i huset. Gillar du hantverksarbete är detta helt rätt för dig!

Våning 2 Restaurang och cafe

 På Restaurang och Café Oasen serveras lunch klockan 12.00 varje vardag.

Vi sköter allt från matplanering, inköp, tillagning, servering och arbetar sida vid sida med varandra. På onsdagskvällarna gör vi enkla måltider tillsammans och umgås i god gemenskap. Vi har även söndagsmiddag två söndagar i månaden, och hjälps åt med tillagning och förberedelserna inför den.
Utöver det driver vi även vårt café där medlemmar kan köpa fika under dagen.

Våning 3 Media, vägar ut och studieenheten

På Media, vägar ut och studieenheten kommer vi att ta över arbetet med sociala medier, hemsidan, vår digitala anslagstavla och dylikt. Här kommer dessutom finnas mer utarbetade metoder för att hjälpa medlemmar hitta olika typer av arbete eller komma ut i studier. Denna enhet kommer rikta sig till studenter som kommer få stöd med exempelvis studieteknik och metoder för att undvika prokrastinering, eller bara vara en plats för studenter att komma till och få studiero och ett socialt sammanhang.

Denna enhet är under uppbyggnad och så småningom i år kommer vi att ha studier och vägar ut till arbete