Fontänhuset Helsingborgs Styrelse

Ordförande:

Mats Löf


Vice ordförande:

Eva Ingers


Övriga styrelsemedlemmar:

Per Åkesson

Maria Ward

Annette Åström

Eva Holm

Jonny Karlsson