Vanliga frågor och svar

Här kan du får svar på vanliga frågor kring vår verksamhet och medlemskap. Om du har några andra frågor är det bara att kontakta oss!

 

1. Vem kan bli medlem på Fontänhuset?
Vi välkomnar alla mellan 18-65 år, som har egen erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa i någon form.

 

 

2. Måste jag tillhöra någon särskild diagnosgrupp för att kunna bli medlem?

Till Fontänhuset kommer du som hela din person. Vi frågar inte efter diagnoser och dokumenterar inte heller någon annan bakgrundsinformation kring din psykiska hälsa. Vi fokuserar på individens inneboende förmågor, intressen och behov. Vi har dock tyvärr inte möjlighet att ta emot individer som lever med ett aktivt missbruk, inte heller personer som har ett mer omfattande omsorgsbehov, då Fontänhuset inte har möjlighet att tillgodose dessa individers behov.

 

 

3. Vad innebär introduktion och medlemskap?

När du kommer till oss på ett första besök får du oftast träffa en medlem och en handledare, där vi under avslappnade former samtalar om vår verksamhet och om det skulle kunna vara något för dig. Om du skulle vara intresserad efter det så är du välkommen att påbörja en introduktion. Under denna period, som pågår olika länge för olika personer, får du bekanta dig med vår verksamhet. Om du känner att det här är en verksamhet för dig blir du sedan medlem.

Medlemskapet är helt kostnadsfritt och utan tidsbegränsning, vilket innebär att medlemskapet fortlöper hela livet om du önskar det. På så sätt kan du alltid komma tillbaka till fontänhuset när du har behov av det, och behöver inte ansöka eller stå i kö för att få en plats. Du har alltid en plats hos oss!

 

 


4. Vad kan man göra på Fontänhuset?

Fontänhuset erbjuder en social gemenskap och arbetsrehabilitering på dina egna villkor. De flesta fontänhusen är uppdelade i olika enheter, där du som medlem själv väljer vilken enhet som passar dig bäst. På varje enhet finns det en uppsjö av meningsfulla arbetsuppgifter att välja mellan. Enheterna har egna enhetsmöten varje dag kl 09:15 & kl 13:00, där vi tillsammans planerar det arbete som behöver göras. Som medlem väljer du själv när du vill komma, hur länge du vill stanna och vad du gör när du är här.

 

 

 

5. Vad kan fontänhuset hjälpa mig med?

Fontänhuset kan erbjuda dig en arbetsrehabilitering på dina egna villkor, som du formar själv tillsammans med medlemmar och handledare på klubbhuset. Här kan du få bli en del i en fantastisk social gemenskap, samtidigt som du i din egen takt utvecklar din förmåga. Som medlem har du även tillgång till medlemsstöd, som innebär att en medlem eller handledare som du känner förtroende för kan stötta dig i kontakten med olika myndigheter. Vårt fontänhus samverkar även med PO
Skåne, varje vecka får vi besök av ett personligt ombud och då kan du som medlem vända dig till henne för att få stöd i frågor som rör din tillvaro.

 

 

 

6. Fontänhuset är en platt organisation – vad innebär det?

I Fontänhuset arbetar vi sida vid sida och som medlem har du möjlighet att delta och engagera dig i allt beslutsfattande som rör klubbhuset. Det är en transparent verksamhet, vilket innebär att man som medlem kan ha insyn i allt som rör huset, och vara med och påverka hur huset drivs på olika sätt. I huset finns det ett antal handledare, som är betalda medarbetare, som finns på plats varje dag för att hjälpa till att driva verksamheten, samt stötta och motivera medlemmar. Tillsammans driver och utvecklar vi fontänhuset!

 

 

7. Reach out – vad är det?

Reach Out är en del av varje Fontänhus verksamhet. Det innebär att man håller kontakt med medlemmar som inte har besökt klubbhuset under en tid, för att visa att man är saknad, behövd och väntad. Detta sker såklart utifrån varje medlems egna behov och vilja.