Välkommen till Fontänhuset Helsingborg, en hjälp på vägen när det är svårt!
 

Lever du med psykisk ohälsa i någon form? 

Då kan Fontänhuset Helsingborg vara något för dig. 

Vi hjälper dig att bryta isolering och skapa en meningsfull tillvaro.

I en trygg och social gemenskap har du möjligheten att få ditt deltagande anpassat efter din förmåga, dina intressen och din erfarenhet. På Fontänhuset är alla välkomna. 
Fontänhuset drivs av handledare, medlemmar och en klubbhuschef. Vi arbetar sida vid sida där du som medlem själv kan välja vilka olika meningsfulla arbetsuppgifter du vill utföra. 
Du bestämmer själv hur delaktig du vill vara, när du vill delta samt vad du vill engagera dig i när du är här. Verksamhetens koncept är att du som medlem ska få att använda och utveckla din förmåga i din takt, med stöd av våra fantastiska handledare. 
Hit är du välkommen precis som du är, här är du väntadönskad och behövd

 

 

 

 

 

 

 Hej alla Fontänare!

 

Efter en lång tids nedstängning av huset har vi nu äntligen kommit till punkten där vi så smått kan börja öppna upp igen. Detta kommer dock ske i etapper och i det läge vi befinner oss just nu bedrivs vår verksamhet under en hel del begränsningar fortfarande tyvärr. Vi tar i nuläget inte emot några nya medlemsintron eller studie besök och tyvärr inte heller några övriga besökare. Men om man är en aktiv medlem sedan tidigare som är väl bekant med Fontänhusmodellen och vår arbetsinriktade dag, är man välkommen igen efter den 14/6. Är det dock längre än 2 år sedan man deltog i husets verksamhet, ber vi er om att återkomma igen efter den 1/9. Då huset har varit stängt under en längre period, det fortsatta smittläget och dess tillhörande restriktioner samt semesterperioder gör tyvärr att husets kapacitet är begränsad. 
Vi hoppas på er respekt och förståelse för detta

 

och ser fram emot när vi alla äntligen kan ses tillsammans igen.
Håll i och håll ut ett litet tag till!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet! 

Nu har vår tidning sin egen mailadress, om du har funderingar eller kanske en artikel som du skrivit så får du gärna skicka in den till mailen, eller om du har någon övrig fråga till kontoret.

Adressen är
kontoret@fontanhushbg.se 

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Clubhouse International

Öppettider och kontaktuppgifter