Välkommen till Fontänhuset i Helsingborg 

Vi är en psykosocial arbetsrehabiliterande verksamhet som stödjer människor
som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.
Detta har vi gjort sedan 1993 då Fontänhuset i Helsingborg öppnades, men själva Fontänhusmetoden skapades redan 1948 i USA och har stått sig ända sedan dess.
Idag finns det över 300 Fontänhus spridda i 30 olika länder och i alla världsdelar.
14 av dessa Fontänhus ligger i Sverige. 

Grundtanken med Fontänhusmodellen är att ta tillvara på och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Hos oss är man inte en brukare, patient eller klient. Hos oss är man en medlem. Som medlem deltar man i verksamheten efter sin egen förmåga och sina egna förutsättningar. 

Genom att bryta isolering, skapa rutiner och strukturera sin vardag med hjälp av meningsfulla arbetsuppgifter och att ingå i en gemenskap, stärker medlemmen sin självkänsla, sitt självförtroende och kan uppleva ett ökat välmående. 

Vi på Fontänhuset i Helsingborg erbjuder en inkluderande och välkomnande miljö
i trivsamma lokaler där människor oavsett bakgrund och svårigheter kan delta.
Fontänhusmodellen har visat sig vara ovärderlig för medlemmars återhämtning
om och om igen och många medlemmar vittnar om att Fontänhuset varit deras räddning. Vårt mål är att stötta medlemmar att skapa sig en hållbar tillvaro där psykisk ohälsa inte definierar livskvalitén. 

Vår målgrupp är människor med någon form av psykisk ohälsa i åldern 18-65 år
som med hjälp av den arbetsinriktade dagen vill delta på någon av Fontänhusets
3 olika enheter. Sida vid sida arbetar medlemmar och handledare i en totalt platt organisation där allas röst är lika mycket värd. Arbetet är fullständigt frivilligt och anpassas efter varje medlems individuella behov. 

Låter detta som något som skulle kunna passa dig?
Är du intresserad av att bli en del av vår unika gemenskap? 

Tveka då inte på att höra av dig till oss för att boka ett ”nybesök” där du tillsammans med max 2 andra potentiella medlemmar är välkomna på en liten rundvandring och kortare introduktion ledd av en handledare och en medlem. 

Du når oss på telefonnummer 042-245060 

Hoppas vi ses! 

OBS vi håller sommaruppehåll för nybesök mellan vecka 24 tom vecka 35. 

Klicka här för att läsa senaste numret av vår tidning!

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Clubhouse International

Öppettider och kontaktuppgifter