Friskvård

Friskvård syftar på ens fysiska och psykiska välbefinnande genom träning, goda kostvanor, sömn och sociala aktiviteter. Man brukar prata om mat, sömn och motion som tre grundpelare, då dessa samspelar och utgör ens hälsa och det generella välbefinnandet.

WHO:s definition av hälsa är ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Annat som spelar in i din fysiska och mentala hälsa är sunda relationer, arbete, fritid, alkohol- och drogvanor samt sjukdom. Med hjälp av enkel och grundläggande friskvård kan varje enskild person förbättra sitt inre och yttre välbefinnande. Den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet för vuxna är minst en halvtimmes promenad per dag, medan motsvarande för barn är minst en timme per dag.

Mindfulness på Friskis & Svettis
Måndagar kl. 15:00-16:00

Yoga är ett uråldrig indiskt begrepp inom filosofi, psykologi och religion som på senare tid har kommit att bli allt mer populär som västerländsk träningsform. I yoga strävar man efter att förena kropp och själ i ett flöde med hjälp av exempelvis solhälsningar och krigarpositioner, som tränar både balans, styrka och uthållighet.

Yoga på Friskis & Svettis
Onsdagar kl. 15:00-16:00

Mindfulness är en avslappningsmetod där personen som utövar denna tränar på att observera sitt inre flöde av tankar, känslor och förnimmelser. Tanken bakom att praktisera mindfulness är att personen ska bli bättre på att låta sinnet och kroppen få bara vara, utan att lägga någon värdering i det flöde som observeras. Mindfulness är en väl fungerande metod för avslappning som bland annat används inom KBT-behandling. Mindfulness hjälper till att minska oro och gör en mer positiv.

Funktionell träning
Torsdagar kl. 14:30-15:15

Funktionell träning är helt enkelt styrketräning i naturliga rörelser! Målet med denna träningsform är att utveckla styrka och funktionalitet i rörelser. De allra flesta rörelser som vi gör i det dagliga livet kräver en aktivering av många olika muskelgrupper samtidigt.

Övrig tid tränar Fontänhusets medlemmar kostnadsfritt på Friskis och Svettis