OBS! 

På grund av pandemin är friskvården inställd på obestämd tid.

Funktionell träning, Måndagar kl: 16:00-17:00

Yoga, Onsdagar kl: 16:00-17:00

Mindfulness, Torsdagar kl: 16:00-17:00
Gratis egen träning på Friskis och Svettis alla dagar


Friskvård
Friskvård syftar på ens fysiska och psykiska välbefinnande genom träning, goda kostvanor, sömn och sociala aktiviteter. Man brukar prata om mat, sömn och motion som tre grundpelare, då dessa samspelar och utgör ens hälsa och det generella välbefinnandet.

WHO:s definition av hälsa är ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Annat som spelar in i din fysiska och mentala hälsa är sunda relationer, arbete, fritid, alkohol- och drogvanor samt sjukdom. Med hjälp av enkel och grundläggande friskvård kan varje enskild person förbättra sitt inre och yttre välbefinnande. Den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet för vuxna är minst en halvtimmes promenad per dag, medan motsvarande för barn är minst en timme per dag.

Träning och friskvård på Fontänhuset, Måndagar kl: 16:00-17:00
På Fontänhuset arbetar vi för att ha ett övergripande friskvårdstänk, och anser att varje individ med hjälp av enkel friskvård utifrån sina egna förutsättningar ska kunna öka sin livskvalitet. Instruktörer från friskis och svettis kommer till huset och håller i träningspass i funktionell träning. Funktionell träning är en träningsform med enkla små medel men som ändå är väldigt effektiv och som alla klarar av oavsett ålder, förkunskaper eller kondition.

 

Mindfulness på Fontänhuset, Torsdagar kl: 16:00-17:00
Mindfulness är en avslappningsmetod där personen som utövar denna tränar på att observera sitt inre flöde av tankar, känslor och förnimmelser. Tanken bakom att praktisera mindfulness är att personen ska bli bättre på att låta sinnet och kroppen få bara vara, utan att lägga någon värdering i det flöde som observeras. Mindfulness är en väl fungerande metod för avslappning som bland annat används inom KBT-behandling. Mindfulness hjälper till att minska oro och gör en mer positiv.

Yoga på Fontänhuset, Onsdagar kl: 16:00-17:00
Yoga är ett uråldrig indiskt begrepp inom filosofi, psykologi och religion som på senare tid har kommit att bli allt mer populär som västerländsk träningsform. I yoga strävar man efter att förena kropp och själ i ett flöde med hjälp av exempelvis solhälsningar och krigarpositioner, som tränar både balans, styrka och uthållighet.