Vad är Fontänhuset Helsingborg?

Fontänhuset Helsingborg är en arbetsrehabiliterande verksamhet som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning, sedan 1993 då stiftelsen startades upp.

Grundtanken är att ta tillvara på och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Hos oss är man inte en klient, brukare eller patient; man är medlem. Som medlem deltar man frivilligt i verksamheten efter förmåga och förutsättningar.

Genom att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter och ingå i en gemenskap stärker medlemmen sin självkänsla, sitt självförtroende och kan uppleva ett ökat välmående.

Vi erbjuder en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund och svårigheter kan delta. Vår atmosfär har visat sig vara ovärderlig för medlemmarnas återhämtning. Framförallt hjälper vi människor att skapa sig en hållbar tillvaro där psykiska svårigheter inte längre definierar livskvalitén.

Medlemskap hos oss är frivilligt och kostnadsfritt. Kravet för medlemskap är att man har eller har haft någon form av psykisk ohälsa och inte har ett aktivt missbruk.

Huset är öppet mån-fre 08:30 – 16:00

Kvällsöppet onsdagar till klockan 19:00 
Varannan söndag 12:00 – 16:00

Huset är aldrig stängt mer än två dagar i rad.

 

Visste du att…

öppnas det första fontänhuset i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter.

startades det första fontänhuset utanför USA. I Stockholm.