Husmöten

  Husmötena hålls på huset samt via det digitala systemet webex, som gör att medlemmar kan delta hemifrån.  Hur du laddar ner webex på din dator finns under ”webex” fliken.
Husmötena äger rum måndagar jämna veckor kl. 14:00. 

Dagordning Husmöte måndag 22/8–2022

 

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justerare
 • Val av telefonvakt
 • Val av dörrvakt
 • Mötesordning
 • Genomgång av föregående mötesprotokoll och bordlagda punkter
 • Enheterna informerar
 • Administration och Service
 • Restaurang och Café
 • Media och Vägar ut
 • Anmälda punkter:
 • Elev
 • Handdukar saknas
 • Övriga frågor:
 • Mötet avslutas