Husmöten

  Husmötena hålls på huset samt via det digitala systemet webex, som gör att medlemmar kan delta hemifrån.  Hur du laddar ner webex på din dator finns under ”webex” fliken.
Husmötena äger rum måndagar jämna veckor kl. 14:00.