Mindfulness (tisdagar 14.00)

Funktionell träning (onsdagar 14.00)

Yoga (torsdagar 15.00)

Egen träning på Friskis och Svettis


Friskvård
Friskvård syftar på ens fysiska och psykiska välbefinnande genom träning, goda kostvanor, sömn och sociala aktiviteter. Man brukar prata om mat, sömn och motion som tre grundpelare, då dessa samspelar och utgör ens hälsa och det generella välbefinnandet.

WHO:s definition av hälsa är ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Annat som spelar in i din fysiska och mentala hälsa är sunda relationer, arbete, fritid, alkohol- och drogvanor samt sjukdom. Med hjälp av enkel och grundläggande friskvård kan varje enskild person förbättra sitt inre och yttre välbefinnande. Den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet för vuxna är minst en halvtimmes promenad per dag, medan motsvarande för barn är minst en timme per dag.

Träning och friskvård på Fontänhuset
På Fontänhuset arbetar vi för att ha ett övergripande friskvårdstänk, och anser att varje individ med hjälp av enkel friskvård utifrån sina egna förutsättningar ska kunna öka sin livskvalitet.

 

Mindfulness, tisdagar 14:00
Mindfulness är en avslappningsmetod där personen som utövar denna tränar på att observera sitt inre flöde av tankar, känslor och förnimmelser. Tanken bakom att praktisera mindfulness är att personen ska bli bättre på att låta sinnet och kroppen få bara vara, utan att lägga någon värdering i det flöde som observeras. Mindfulness är en väl fungerande metod för avslappning som bland annat används inom KBT-behandling. Mindfulness hjälper till att minska oro och gör en mer positiv.

Funktionell träning, onsdagar 14:00
Här på Fontänhuset finns det möjlighet att träna Funktionell träning, som är en träningsform där du använder kroppen som det främsta redskapet. Funktionell träning ger styrka, balans och rörlighet, med hjälp av övningar med inspiration från vardagssituationer. Träningsformen är framtagen för att förbättra återhämtningen vid till exempel arbetsskador.

Yoga torsdagar, 15:00
Yoga är ett uråldrig indiskt begrepp inom filosofi, psykologi och religion som på senare tid har kommit att bli allt mer populär som västerländsk träningsform. I yoga strävar man efter att förena kropp och själ i ett flöde med hjälp av exempelvis solhälsningar och krigarpositioner, som tränar både balans, styrka och uthållighet.