Vårt fontänhus

Fontänhuset riktar sig till dig, som har eller har haft psykisk ohälsa och bygger på var och ens inneboende möjligheter.

Vi har som mål att ha en varm gemenskap med inriktning på att ta tillvara det friska hos våra medlemmar.

Allt för att få en meningsfull vardag och utveckling, med hjälp av den arbetsinriktade dagen.

Våra enheter:

Kontoret på första våningen

På Kontoret sköts det mesta administrativa i huset, vi tar hand om att uppdatera hemsidan och facebook samt intern info.
Vi söker även fondmedel till flera olika saker i och utanför huset.
Vi har även en egen tidning, ”NO SHAME” där alla som har ett intresse medverkar i att skriva artiklar, redigera och tillslut trycka tidningen.
På kontoret finns det oändligt många arbetsuppgifter i olika grader där ingen uppgift är för liten!

Köket och vår restaurang Oasen på andra våningen

På Oasen serveras lunch klockan 12.00 varje vardag.
På onsdagskvällarna gör vi tillsammans enkla måltider och umgås i god gemenskap.
Vi har även söndagsmiddag två söndagar i månaden även här hjälps vi åt med tillagning.
Vi sköter allt från matplanering, inköp, tillagning, servering och arbetar sida vid sida.
Tillsammans skapar vi den arbetsinriktade dagen!
Vi driver även vårt café där medlemmar kan köpa en fika under dagen.

It och Ekonomi samt Service på tredje våningen

På It sysslar vi med att hantera och administrera datorer och nätverk samt att se till att husets informationsteknik såsom elektroniska whiteboardskärmar och övriga informations och konferenssystem konfigureras och fungerar som de ska.

På Ekonomi hanterar vi bokföring och redovisning oftast i nära samarbete med Fontänhusets Chef som också har sin plats här uppe.

På Service tar vi hand om underhåll i huset allt från stopp i avloppet till renovering.Det är ett kreativt arbete där inga arbetsuppgifter är detsamma.Vi arbetar tillsammans sida vid sida och lägger ner både kärlek och omsorg för att driva vårt fontänhus.

 

 

Visste du att…

öppnas det första fontänhuset i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter.

startades det första fontänhuset utanför USA. I Stockholm.