Vårt fontänhus

Fontänhuset riktar sig till dig som har eller har haft psykisk ohälsa och bygger på var och ens inneboende möjligheter.

Vi har som mål att ha en varm gemenskap i huset, med fokus på att ta tillvara det friska hos våra medlemmar. Detta för att få en meningsfull vardag och utveckling med hjälp av den arbetsinriktade dagen.

 

 

 

Visste du att…

öppnas det första fontänhuset i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter.

startades det första fontänhuset utanför USA. I Stockholm.